Χατουτσίδου Σοφία Ειρήνη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Χατουτσίδου Σοφία Ειρήνη
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων)
Email:sochatoutsidou<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037816
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ1.134, Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012