Λαμπράκος Χρήστος

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Λαμπράκος Χρήστος
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Συντήρησης
Email:clamprakos<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037274
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίρια Ε (Ε2)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012