Ντουκάκης Μάρκος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ντουκάκης Μάρκος
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Σπουδών
Email:mntoukakis1<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037023
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.016, Κτίρια Ε (Ε5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012