Ζαχαρούλη Αντωνία

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ζαχαρούλη Αντωνία
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας
Email:azacharouli<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037071
Τοποθεσία:Γραφείο: Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας (I1)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012