Βουλγαράκης Απόστολος

Όνοματεπώνυμο:Βουλγαράκης Απόστολος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:a.voulgarakis<στο>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037736
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012