Βενιέρη Δανάη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Βενιέρη Δανάη
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:danae.venieri<στο>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037801
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.112, Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ2), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012