Πλιούσης Αθανάσιος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Πλιούσης Αθανάσιος
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
Email:apliousis1<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037052
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.019, Κτίρια Ε (Ε4), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012