Ρεπούσκου Ευτυχία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ρεπούσκου Ευτυχία
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας)
Email:repusku<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037615
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ2.115, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ2), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012