Μπαραδάκης Ευπρέπιος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μπαραδάκης Ευπρέπιος
Κατηγορία:Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων)
Email:ebaradakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037769
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ1.006, Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ1), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012