Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
Σχολή:ΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Γιδαράκος Ευάγγελος
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:-

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012