Εργαστήριο Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών
Σχολή:ΜΗΧΟΠ
Διευθυντής:Μερτίκας Στυλιανός
Τηλέφωνο:7687
Fax:7872
Email:mertikas<στο>mred.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.geomatlab.tuc.gr/

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012