Εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπογείων Ταμιευτήρων

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπογείων Ταμιευτήρων
Σχολή:ΜΗΧΟΠ
Διευθυντής:Βαρότσης Νικόλαος
Τηλέφωνο:7668,7876
Fax:-
Email:varotsis<στο>mred.tuc.gr
Ιστοσελίδα:-
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012