Εργαστήριο Εξευγενισμού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Εξευγενισμού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων
Σχολή:ΜΗΧΟΠ
Διευθυντής:Βάμβουκα Δέσποινα
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:-
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012