Ερευνητική μονάδα Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάσταση Εδαφών

Τίτλος εργαστηρίου:Ερευνητική μονάδα Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάσταση Εδαφών
Σχολή:ΜΗΧΟΠ
Διευθυντής:Κομνίτσας Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο:7700,7686,7864,7674
Fax:2821069554
Email:-
Ιστοσελίδα:http://www.mred.tuc.gr/p013215.htm
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012