Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων Σχεδιασμού

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων Σχεδιασμού
Σχολή:ΑΡΜΗΧ
Διευθυντής:Παρθένιος Παναγιώτης
Τηλέφωνο:7108,7185
Fax:-
Email:dm_lab<στο>arch.tuc.gr
Ιστοσελίδα:dmlab.tuc.gr
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012