Εργαστήριο Δικαίου του Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Δικαίου του Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης
Σχολή:ΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Μαριά Ευπραξία
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:efmaria<στο>science.tuc.gr
Ιστοσελίδα:-
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012