Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μπεχλιβανάκης Ηλίας

Όνοματεπώνυμο:Μπεχλιβανάκης Ηλίας
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Συντήρησης
Email:ibechlivanakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037900, 2821037290
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012