Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ντουντουνάκη Χαρίκλεια

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ντουντουνάκη Χαρίκλεια
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Πρόσκτησης και Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού
Email:hara<στο>library.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037436
Τοποθεσία:Γραφείο: Δ1.002, Κτίριο Βιβλιοθήκης (Δ1), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012