Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Γεντεκάκης Ιωάννης

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Γεντεκάκης Ιωάννης
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:yyentek<στο>science.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.pccplab.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037752
Τοποθεσία:Γραφείο: 141Β-92, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012