Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αστρουλάκης Δημήτρης

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Αστρουλάκης Δημήτρης
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Συντήρησης
Email:dastroulakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037274
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε2.002-2, Κτίρια Ε (Ε2), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012