Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Παθιάκη Μαρία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Παθιάκη Μαρία
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής
Email:mpathiaki1<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037513
Τοποθεσία:Γραφείο: Α1.106, Κέντρο Δικτύων (NOC) (Α1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012