Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ντουκάκης Μάρκος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ντουκάκης Μάρκος
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Σπουδών
Email:mntoukakis1<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037023
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.016, Κτίρια Ε (Ε5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012