Κουκουράκη Ελισάβετ

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Κουκουράκη Ελισάβετ
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος)
Email:ekoukouraki<στο>dpem.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037380, 2821037532
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ3.Ι.1, Κτίριο Κ3 (Κ3), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012