Τυροβολά Κωνσταντίνα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Τυροβολά Κωνσταντίνα
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας)
Email:konstantina.tyrovola<στο>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037733, 2821037827, 2821037828
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.109, Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ2), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012