Παπαδοπούλου Αφροδίτη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Παπαδοπούλου Αφροδίτη
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:aphrodi.papadopoulou<στο>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037783
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ1.136, Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012