Μαυράκη Αγάπη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μαυράκη Αγάπη
Κατηγορία:ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΠΔ (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης)
Διοικητικό Τμήμα:Γραμματεία Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)
Email:amavraki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037305
Τοποθεσία:Γραφείο: Δ5.019, Κτίριο ΜΠΔ (Δ5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012