Γλυμιδάκη Κωνσταντίνα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Γλυμιδάκη Κωνσταντίνα
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής
Email:dina<στο>ict.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037504
Τοποθεσία:Γραφείο: Α1.101, Κέντρο Δικτύων (NOC) (Α1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012