Καμαλεδάκης Ελευθέριος

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Καμαλεδάκης Ελευθέριος
Κατηγορία:Μόνιμος (Τακτικό Προσωπικό)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Email:ekamaledakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037900
Τοποθεσία:Γραφείο: Φοιτητική Εστία 1 (Η1)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012