Πετρίδου Βαρβάρα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Πετρίδου Βαρβάρα
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Email:petridou<στο>mail.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037374
Τοποθεσία:Γραφείο: Γραφείο 3, Τεχνική Υπηρεσία (Δ2), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012