Σταματουλάκη Σόνια

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Σταματουλάκη Σόνια
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
Email:sonia<στο>mail.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037046
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.105, Κτίρια Ε (Ε4), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012