Φραγγεδάκη Ερμίνα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Φραγγεδάκη Ερμίνα
Κατηγορία:Μόνιμος (Τακτικό Προσωπικό)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα ΔΕΠ/407
Email:efraggedaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037026
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.105, Κτίρια Ε (Ε5), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012