Ψαράκη Βασιλική

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ψαράκη Βασιλική
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Email:vpsaraki<στο>advise.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037710
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ3)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012