Χαραλαμπίδης Γεώργιος

Όνοματεπώνυμο:Χαραλαμπίδης Γεώργιος
Κατηγορία:ΕΕΠ (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΑΡΜΗΧ (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
Email:gharal<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037134
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012