Ανδρεαδάκης Δημήτριος

Όνοματεπώνυμο:Ανδρεαδάκης Δημήτριος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΑΡΜΗΧ (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
Email:andreadakis<στο>arch.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037101
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012