Εξαδάκτυλος Γεώργιος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Εξαδάκτυλος Γεώργιος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:exadakty<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037690
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ1.201, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ1), Β' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012