Πασιούρας Φώτιος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Πασιούρας Φώτιος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΠΔ (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης)
Email:pasiouras<στο>dpem.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.dpem.tuc.gr/fel/pasiouras.htm
Τηλέφωνο:2821037252
Τοποθεσία:Γραφείο: Δ5.107, Κτίριο ΜΠΔ (Δ5), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012