Χρηστίδης Γεώργιος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Χρηστίδης Γεώργιος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:christid<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037622, 2821037888
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ2.109, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ2), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012