Πετράκης Ευάγγελος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Πετράκης Ευάγγελος
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Εμπλουτισμού)
Email:vpetraki<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037608
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ2.017, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ2), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012