Γεωργιακάκη Αργυρώ

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Γεωργιακάκη Αργυρώ
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Ανόργανης Γεωχημείας, Οργανικής Γεωχημείας και Οργανικής Πετρογραφίας)
Email:chemlab<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037662, 2821037659
Τοποθεσία:Γραφείο: 137Α-19,-18,-17,-16,-15, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012