Αντέλλη Καλλιόπη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Αντέλλη Καλλιόπη
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:antelli<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037778
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ1.130, Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012