Μηλιάκη Στυλιανή

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μηλιάκη Στυλιανή
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Email:smiliaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821006258
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.013, Κτίρια Ε (Ε5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012