Τσακανέλη Σταυρούλα

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Τσακανέλη Σταυρούλα
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
Email:stsakaneli<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037006
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012