Ορφανουδάκη Μαρία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ορφανουδάκη Μαρία
Κατηγορία:Μόνιμος (Τακτικό Προσωπικό)
Διοικητικό Τμήμα:Γραμματεία Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)
Email:morfanoudaki1<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037645
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ3.101, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ3), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012