Κουτσουνάκης Γεώργιος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Κουτσουνάκης Γεώργιος
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Email:gkuts<στο>support.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037369
Τοποθεσία:Γραφείο: Γραφείο 9-10, Τεχνική Υπηρεσία (Δ2), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012