Μαυρεδάκης Ανδρέας

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μαυρεδάκης Ανδρέας
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής
Email:amavredakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037502
Τοποθεσία:Γραφείο: Α1.105, Κέντρο Δικτύων (NOC) (Α1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012