Βαβαδάκης Διονύσιος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Βαβαδάκης Διονύσιος
Κατηγορία:ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο:ΕΦΓΕΩ (Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωλογίας)
Email:vavadaki<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037613
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ1.113, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012