Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μπουλταδάκης Νίκος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μπουλταδάκης Νίκος
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Συντήρησης
Email:nboultadakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037275
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε2.002-2, Κτίρια Ε (Ε2), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012