Ψυλλάκη Ελευθερία

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ψυλλάκη Ελευθερία
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:elia<στο>enveng.tuc.gr
Ιστοσελίδα:https://www.enveng.tuc.gr/el/prosopiko/kathigites/elia-psyllaki
Τηλέφωνο:2821037810
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ1)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012