Γελασάκη Εσθήρ

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Γελασάκη Εσθήρ
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Διοικητικό Τμήμα:Διεύθυνση Διοικητικού
Email:egelasaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037069
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίρια Ε (Ε5)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012