Μαλανδράκη Στέλα

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μαλανδράκη Στέλα
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Διοικητικό Τμήμα:Λογιστήριο
Email:smalandraki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037020
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίρια Ε (Ε5)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012